Handicap-faciliteter

I herningCentret kan vi tilbyde følgende for besøgende med funktionsnedsættelse:

  • Handicapparkering ved alle indgange. Elevator fra P-kælder og direkte op i centergangene.
  • Toiletter udformede og reserverede til besøgende med funktionsnedsættelse. (Ved indgang E, D og H)
  • Mulighed for at rekvirere en kørestol. Ring på 97 22 01 11 eller henvend dig i Kvicklys kiosk.
  • Indgangsparti med brede døre ved siden af indgangskarusellerne og/eller mulighed for at nedsætte hastighed på indgangskarrusellen ved indgang A, B, E og F.
  • Infostander med information ved alle indgange.
  • Busser: Det er muligt at parkere bag centret på Golfvej, ved indgang F, G, eller H. Indgang H har elevator direkte op i centret.

Handicap _hc