Ordens-bestemmelser

herningCentret er et fodgængerområde. Cykler, knallerter, rulleskøjter og lign. må ikke benyttes i centret.

Tobaksrygning er ikke tilladt i centret, dette gælder også e-cigaretter.

Hunde må ikke medtages i centret. Undtaget er førerhunde.

Det er ikke tilladt at nyde øl eller anden spiritus uden for restauranternes serveringsområde i centret. Endvidere er det ikke tilladt at færdes synligt beruset eller at genere andre ved støjende adfærd i hele centrets område.

Politiske budskaber, opsætning af plakater, uddeling af løbesedler, salg af lodsedler m.v. er ikke tilladt i hele centrets område uden skriftlig tilladelse fra centeradministrationen.

Henkastning af papir eller andet affald, eller beskadigelse af bygningen, bænke, dekorationer m.v. er ikke tilladt i hele centrets område.

Det er ikke tilladt at bære rygmærke eller lignende på tøjet i centret.

Centervagtens anvisninger skal følges.